Ски сервис

ЦЕНОВНИК НА УСЛУГИ


Нанесување на восок 500 ден.
Голем сервис 1500 ден.
Бушење ски 900 ден.
Мал сервис 800 ден.
Острење на кантови 500 ден.
Лепење скии 1500 ден.
Голем макс сервис 2000 ден.