Ски сервис

ЦЕНОВНИК НА УСЛУГИ


Нанесување на восок 500 ден.
Голем сервис 1000 ден.
Бушење ски 900 ден.
Мал сервис 800 ден.
Острење на кантови 500 ден.
Лепење скии 1500 ден.